Vetenskap

Föreläsningar och presentationer


Som forskare inom sedering och anestesi presenterar jag regelbundet nya rön och sammanfattningar inom procedursedering, läkemedel och metodval. Emellanåt föreläser jag om forskning och utvecklingsarbete utifrån mina egna erfarenheter, tex om studieplanering, uppföljning och implementering av metoder och resultat. Jag föreläser också med ett mer populärvetenskapligt fokus om tex narkos, läkemedel, sjukvård eller vetenskap. Sammanhangen har varit konferenser, forskning- och utbildningsdagar, utbildningssituationer eller önskemål från sjukvårdskliniker i Sverige. 

Mina vanligaste föreläsningar handlar om "Patientstyrd sedering" i olika sammanhang och med olika syften eller "Procedursedering" med fokus på läkemedelsval, säkerhet, effektivitet och patientens preferenser. Jag föreläser ibland om mina egna forskningsresultat men så gott som alltid inkluderar jag då en sammanfattande bild av det aktuella kunskapsläget.
 

Pris

Beroende på tid och sammanhang. Kontakta mig för prisidé.